Burs Başvurusu ve Evraklar

1-  BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru süresi her yıl  01 Eylül – 30 Eylül  tarihleri arasındadır.
Öğrenciler, vakfımıza bizzat gelerek başvuru yapacaklardır.
E-Mail, posta, kargo, kurye, velisi, ailesi vb. yollarla yapılan başvurular geçersizdir.

2-  ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI

1-)  Sadece Devlet Üniversitelerindeki Öğrenciler,  
2-)  Ön Lisans, Lisans, I. ve II. Öğretim Öğrencileri,  
3-)  Örgün Eğitim Öğrencileri  

Başvuru Yapabilir.

MÜRACAATI KABUL EDİLMEYECEKLER HK. AÇIKLAMA:
Tam veya Yarı Burslu olsalar dahi Özel veya Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin,
Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerde okuyan öğrencilerin,
Açık Öğretim, Uzaktan ve İnternetten Eğitim gibi örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin,
Yüksek Lisans, Doktora vb. lisans üstü çalışma yapan öğrencilerin,

burs müracaatları kabul edilmeyecektir.

3- BAŞVURU EVRAKLARI

1-) Burs Başvuru ve Bilgi Formu (Vakfımızdan Verilir – Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-) 1 adet Vesikalık Fotoğraf
4-) Savcılık (Sabıka) Belgesi (E-Devlet üzerinden veya Adliyeden Alınacak Yeni Tarihli Belge)

5-) Öğrenci Belgesi (E-Devlet, E-Okul veya Öğrenci İşlerinden Alınacak Yeni Tarihli Belge)
6-) Banka IBAN Belgesi (Öğrencinin Kendi Hesabına Ait Banka Şubesi veya ATM'den Alınacak Belge)
7-) Taahhütname (Vakfımızdan Verilir - Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)

4-  BAŞVURU ADRESİ

Hayra Hizmet Vakfı
Hacı Fettah Mh. Furgan Dede Cd.
No:72 Hizmet Han Kat: 4 / 401

42040 / MERAM / KONYA     Yeri Haritada Göster

5-  Burs Alacak Öğrencilerin Belirlenmesi

Vakfımıza yapılan müracaatlar incelenirken, aşağıdaki konular TERCİH SEBEBİ olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencinin ;
  1- Bu yıl üniversiteye yeni başlıyor olması,
  2
- Konya nüfusuna kayıtlı veya Konya doğumlu olması,
  3- Kendisinin ve ailesinin maddi imkansızlığı ve mutlak ihtiyaç sahibi olması,
  4- Ailesinde, kendisinden başka
kardeşlerinin de öğrenci olması,
  5- En son mezun olduğu okul ve yıl bilgileri,
  6- T.C. Vatandaşı olması,
  7- Öğrenim göreceği Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölümünün eğitim-öğretim zorluğu,
  8- Karşılıksız burs veren diğer şahıs, kurum, şirket, STK vb. yerlerden burs almaması,

  9- Başvuruda aranan öğrencilik şartlarına uygunluğu, Vakfımıza verilen bilgilerin
      doğruluğu ve referans olarak yazılan kişilerin kendisi hakkında vereceği bilgiler.

6-  BURS HAKKI KAZANANLARIN İLANI

Burs hakkı kazanan öğrenciler, her yıl 25 EKİM tarihine kadar internet sitemizde ilan edilir.

7-  BURSLARIN VERİLME SÜRESİ ve MİKTARI

Burslarımız, her yıl  Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında (9 ay) verilir.

Burs almaya hak kazanan bir öğrencinin bursu, aşağıdaki 8. maddede belirtilen durumlar hariç, her yıl yeni belgelerini eksiksiz verdiği takdirde, okuduğu okulun veya fakültenin normal eğitim süresi kaç yıl ise o kadar yıl süreyle ödenir.

Aylık verilecek bursun miktarı, bursların kimlere verileceği, ayrıca bursların sonlandırılması, genişletilmesi, durdurulması gibi tüm yetkiler Hayra Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu'na aittir.

8- Vakfımızdan Burs Alan ve Bu Yıl Öğrenciliği Devam Edenlerden İstenecek YENİ EVRAKLAR

1-) Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli)
2-) Transkript Belgesi (Bu yıl hazırlık okuyanlardan istenmeyecektir)

(Önceki yıldan burs alan ve almaya devam edecek öğrencilerimiz, her yıl en geç  15 Ekim   tarihine kadar, bu belgeleri bize ulaştırmaları gerekmektedir. Özellikle her iki belge de, Öğrenci İşlerinden alınmalı,  yeni tarihli ve ıslak imzalı  olmalıdır. Belgeler, elden veya kargo/posta ile bize ulaştırılmalıdır.  Belgenin aslı olmayıp, fotokopi, e-mail, e-belge, faks, tarama, fotoğraf, resim, yazıcı çıktısı vb. şekillerde gönderilecek, ıslak imza içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır.)

9-  BURSUN KESİLMESİ veya SONLANDIRILMASI

1- Öğrencinin mezun olması durumunda,
2- Sınıfta kalma, ilişik kesilmesi, kayıt dondurulması veya kaydının askıya alınması durumunda,
3- Vakfa yanlış bilgi, sahte belge verdiği tesbit edilirse,
4- Öğrencinin maddi durumunun iyileşmesi durumunda,
5- Öğrencinin, ahlaki, sosyal, ailevi, toplumsal sorunları ve olumsuzlukları tesbit edilirse,
6- T.C. Devletinin suç saydığı fiilleri işlemesi durumunda,
7- Öğrencinin kendisi veya ailesinin isteğiyle,

8- Öğrencinin vefatı sebebiyle,
9- Mücbir bir sebeple Vakıf Yönetim Kurulu'nun alacağı ve en az bir ay önceden duyuracağı bir karar ile burs kesilebilecektir.