Burs Başvurusu ve Evraklar

1-  VAKFIMIZIN BURS VERECEĞİ ÖĞRENCİLERDE ARADIĞI KRİTERLER 

Öğrencinin ;
  1- T.C. Vatandaşı olması,
  2- Bu yıl üniversiteye yeni başlıyor olması,
  3- Konya İli nüfusuna kayıtlı veya Konya doğumlu olması,
  4- Kendisinin/ailesinin maddi imkansızlığı ve mutlak ihtiyaç sahibi olması,
  5- En son mezun olduğu okul ve yıl bilgileri,
  6- Üniversitesinin bulunduğu şehir ve bölümünün eğitim-öğretim zorluğu,
  7- Başka şahıs, kurum, şirket, STK vb. yerlerden karşılıksız burs almaması (KYK Hariç),
  8- Aşağıda 2. maddede belirtilen öğrencilik şartlarına ve başvuruda aranan kriterlere uygunluğu, Vakfımıza verilen form, belge ve bilgilerin doğruluğu ile referans olacak kişilerin öğrencinin kendisi/ailesi hakkında vereceği bilgiler.

Vakfımıza yapılan tüm başvurular, önce yukarıdaki kriterler, sonra 2. maddedeki öğrencilik şartları ve daha sonra burs kontenjanımızın elverdiği imkanlara göre tek tek değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

2-  ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI

1-)  Sadece Devlet Üniversitelerindeki Öğrenciler,  
2-)  Ön Lisans, Lisans, I. ve II. Öğretime Devam Edecek Öğrenciler,  
3-)  Örgün Eğitim Alacak Öğrenciler  

Başvuru Yapabileceklerdir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bu şartlar dışında kalan :  

Tam veya Yarı Burslu olsalar dahi Özel veya Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin,
Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerde okuyan öğrencilerin,
Açık Öğretim, Uzaktan ve İnternetten Eğitim gibi örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin,
Yüksek Lisans, Doktora vb. lisans üstü çalışma yapanların

B A Ş V U R U L A R I     K A B U L      E D İ L M E Y E C E K T İ R .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-  BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru süresi her yıl  01 Eylül – 30 Eylül  tarihleri arasındadır.
Öğrenciler, Vakfımıza bizzat gelerek başvuru yapacaklardır.
E-Mail, posta, kargo, kurye, velisi, ailesi vb. yollarla yapılan başvurular geçersizdir.

4- BAŞVURU EVRAKLARI

1-) Burs Başvuru ve Bilgi Formu (Vakfımızdan Verilir – Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-) 1 adet Vesikalık Fotoğraf
4-) Savcılık (Sabıka) Belgesi (E-Devlet veya Adliyeden Alınacak Yeni Tarihli Belge)
5-) Öğrenci Belgesi (E-Devlet, E-Okul veya Öğrenci İşlerinden Alınacak Yeni Tarihli Belge)
6-) Banka IBAN Belgesi (Öğrenci Hesabının Banka Şb. veya ATM'den Alınan IBAN Belgesi)
7-) Taahhütname (Vakfımızdan Verilir - Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)

5-  BAŞVURU ADRESİ

Hayra Hizmet Vakfı
Çaybaşı Mh. Furgan Dede Cd.
No:72 Hizmet Han Kat: 4 / 401
42040 / MERAM / KONYA     Yeri Haritada Göster

6-  BURS HAKKI KAZANANLARIN İLANI

Burs hakkı kazanan öğrenciler, her yıl 25 EKİM tarihine kadar internet sitemizde ilan edilir.

7-  BURSLARIN VERİLME SÜRESİ ve MİKTARI

Burslarımız, her yıl  Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında (9 ay) verilir.

Burs almaya hak kazanan bir öğrencinin bursu, aşağıdaki 9. maddede belirtilen durumlar hariç, her yıl yeni belgelerini eksiksiz verdiği takdirde, okuduğu okulun veya fakültenin normal eğitim süresi kaç yıl ise o sürede ödenir.

Aylık verilecek bursun miktarı, bursların kimlere verileceği, ayrıca bursların sonlandırılması, genişletilmesi, durdurulması gibi tüm yetkiler Hayra Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu'na aittir.

8- Vakfımızdan Burs Almakta olan ve Öğrenciliği Devam Edenlerin Vereceği EVRAKLAR

1-) Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli)
2-) Transkript Belgesi (Yeni Tarihli) NOT: Transkript Belgesi bu yıl hazırlık okuyanlardan istenmeyecektir.

(Önceki yıldan burs alan ve almaya devam edecek öğrencilerimiz, her yıl en geç  10 Ekim   tarihine kadar, bu belgeleri bize ulaştırmaları gerekmektedir. Özellikle her iki belge de  yeni tarihli ve karekodlu  olmalıdır. Belgeler, e-mail (vakif@hhv.org.tr), posta, elden veya kargo ile bize ulaştırılmalıdır.  Belgelerin karekodlu veya yeni tarihli aslı olmayıp, fotokopi, fotoğraf, resim, faks vb. şekillerde gönderilen belgeler geçersiz sayılacaktır.)

9-  BURSUN KESİLMESİ veya SONLANDIRILMASI

1- Öğrencinin mezun olması durumunda,
2- Sınıfta kalma, ilişik kesilmesi, kayıt dondurulması veya kaydının askıya alınması durumunda,
3- Vakfa yanlış bilgi, sahte belge verdiği tesbit edilirse,
4- Öğrencinin maddi durumunun iyileşmesi durumunda,
5- Öğrencinin, ahlaki, sosyal, ailevi, toplumsal sorunları ve olumsuzlukları tesbit edilirse,
6- T.C. Devletinin suç saydığı fiilleri işlemesi durumunda,
7- Öğrencinin kendisi veya ailesinin isteğiyle,
8- Öğrencinin vefatı sebebiyle,
9- Mücbir bir sebeple Vakıf Yönetim Kurulu'nun alacağı ve en az bir ay önceden duyuracağı bir karar ile burs kesilebilecektir.