SOSYAL YARDIMLARIMIZ

Vakfımızın ilk kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal yardımlar, halen en önemli faaliyetimiz durumundadır. Sosyal yardımlarımız Ayni ve Nakdi olarak iki kategoride yapılmaktadır.

Ayni Yardımlar

Gıda Maddeleri Yardımı: Vakfımıza bizzat gelerek, yardım almak için müracaat eden veya ihtiyaç sahipliğini bir şekilde tesbit ettiğimiz, kişilere, ailelerine, yakınlarına, komşularına vs. ayda en az bir defa olmak üzere temel gıda maddeleri servisimizle dağıtım yapılmaktadır. Dağıtım yoluyla, temel gıda maddeleri ulaştırdığımız ailelerin ve kişilerin, durumları devamlı tesbit edilmekte ve yapılan yardımların yerine yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.

Bu konuda Yerel Yönetimler, Valilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Emniyet, Muhtarlar ve  Diğer Yardım Kuruluşları ile bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Böylelikle suistimallerin önüne geçilmektedir.

Aylık dağıtım haricinde, zaman zaman toplu tek kalem gıda maddesi dağıtımları da yapılmaktadır.

Kurban bayramlarında düzenlenen bağış kampanyalarından elde edilen et ve et ürünleri de, soğuk hava deposu veya derin dondurucularda muhafaza edilerek, bir sonraki kurban bayramına kadar, dağıtımları sağlanmaktadır.

Limitli AVM Alışveriş Kartları Yardımı: Vakfımızın anlaşmalı olduğu market, avm, kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaç malzemeleri satıcılarından alınan, ayrıca hayırsever kardeşlerimizin de  alarak bağışladığı kartları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak, ilgili market ve mağazalardan, alkol, tütün vb. gibi maddeler dışında, her türlü ihtiyaçları olan malzemeleri alabilmeleri sağlanmaktadır. Bu alışveriş kartları ile yapılan yardımlar, son zamanlarda çok rağbet görmeye başlamıştır. Her ailenin acil ihtiyacı farklılık gösterdiği için, aileler, birinci derece ihtiyaç duyulan malzemelerini bu kartlar sayesinde temin edebilmektedirler.

Giyecek, Ayakkabı, Kırtasiye, Kitap vb. Yardımlar: Her yıl okulların açılması dönemlerinde, ihtiyaç sahiplerine, her türlü kırtasiye giyecek, ayakkabı, kitap ve okul malzemeleri yardımları yapılmaktadır. Özellikle şehir merkezlerine dışarıdan gelen öğrencilerimize, ilk, orta ve yüksek tahsil  ayırt etmeksizin yardımlar yapılmaktadır.

Teknik Donanım Yardımları: Öğrencilerimizin kullandıkları tablet, bilgisayar, özel eğitim cihazları gibi teknik donanımlar da, kullanmak zorunda olan ancak alacak gücü olmayan  ihtiyaç sahiplerine temin edilerek dağıtılmaktadır. Bu kalemde özel rahatsızlıkların çaresi olarak kullanılan, sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmayan, işitme cihazı gibi teknik sağlık cihazları da, alacak gücü olmayan ama kullanmaya mecbur kalan engelli veya hasta kimselere de temin edilmektedir.

Ev Eşyası: Evlilik yapmaya hazırlanan fakirler veya evini bir afet, yangın, deprem, yıkılma gibi elim bir olayda aniden kaybederek ortada kalmış, kısaca herhangi bir şekilde ev eşyasına ihtiyaç duyan ancak alacak gücü olmayan kimselere de, ihtiyaçları doğrultusunda ev eşyası satın alınarak yardım edilmektedir. Bu konuda özellikle diğer yardım kuruluşları ile de bilgi ve yardım paylaşımı yapılmaktadır. Bu kalemde en çok yeni evlilik yapan ancak eşya satın alabilecek gücü olmayan ailelere daha çok eşya temini gerçekleştirilmektedir.

Yakacak Yardımları : Kış aylarında ihtiyaç duyulan, fakirlerin ise karşılayamadıkları yakacak ihityaçları da, zaman zaman yakacak temini ve dağıtımı, zaman zaman da toplu satın alma ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Yakacak malzemesi yardımında fakir aileler birinci sırada olmaktadır. Ancak, yakacak temini veya bu konuda herhangi bir yardım bulamayan, camiler, Kur’an Kursları, okullar gibi toplu yerlere de nadiren yakacak malzemeleri temin edilmektedir.

Nakdi Yardımlar

Nakdi yardımlarımız, genelde ihtiyaç sahiplerinin ödeyemedikleri veya toplu bir şekilde aniden altında kaldıkları zor durumlarda yapılmaktadır. Nakdi yardımlar, durumu tesbit edilen ihtiyaç sahibine nakden değil, mutemet takibiyle onların yükümlü kaldıkları kişi veya kurumlara, onlar adına yatırılmakta ve borçları kapatılmaktadır.

Nakdi Yardımlarımızı Oluşturan En Önemli Başlıklar Şunlardır;

Elektrik, Su, Yakacak Borçları
Kiralar
Öğrencilere Verilen Burslar
Yol Bileti, Öğrenim Harcı, Hastane Ücreti vb. Yardımlar
İlaç ve Tıbbi Araç Gereç Yardımları
Bina Yapım ve Onarım Yardımları
Yardım Kuruluşlarının Yaptığı Kampanyalara Yapılan Katkılar
Ülkemizde Acil Durumlarda Resmi Olarak Başlatılan Kampanyalara Yapılan Katkılar