KÜTÜPHANEMİZ

Kütüphane Arşivine Erişmek İçin Tıklayınız...

Kuruluşu

Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nin oluşumu ve kitapların ilk olarak biraraya getirilişi 1969 yılı sonlarında başlamıştır. Konya'nın tanınmış hocalarından Kur'an-ı Kerim Muallimi ve Kıraat Üstadı Hafız Hasan Hüseyin Varol'un sahip olduğu, kendi imkanlarıyla oluşturduğu, yaklaşık 3.000 adet eseri, ilmi çalışmalara temel teşkil etmesi ve kendisinden başka kişilerin de istifadesine sunulması maksadıyla bağışlaması, bu kütüphanenin ilk temeli olmuştur.

1970 yılı başlarında Konya'da Fatih Çarşısı 4. katta ilmi çalışmalar yapmak üzere, başta hasan Hüseyin Varol Hoca ve birkaç arkadaşının çok özel gayretleriyle, "Arı Araştırma Merkezi"  adı altında küçük bir büro açılmıştır. Hasan Hüseyin Varol Hoca'nın kitapları, büronun açılmasına katkı veren gençlerin çalışmalarıyla yapılan raflara yerleştirilmiştir.

Kitapların da bu büroya yerleştirilmesiyle, büro biraz daha daralmış ve her geçen gün geniş bir yer ihtiyacı kendini göstermiştir. 1971 yılında Hocayla farklı bir konuda görüşmek üzere büroya gelen ve çalışma için bu büronun darlığını hisseden yabancı bir kişi, Hoca Efendiye, şayet isterlerse kendilerine Ahmet Efendi Çarşısı üzerinde daha büyük bir yer tahsis edebileceklerini ifade etmiştir.

Böylece 1972 yılı başlarında kitapların taşınmasıyla büro Ahmet Efendi Çarşısı 3. katına getirilmiş ve ismi "Sütun Araştırma Merkezi" olarak değiştirilmiştir.

Gelişmesi

1975 yılına kadar Hasan Hüseyin Varol Hoca dışında da bazı kimselerin kitaplarını getirip buraya bağışlamasıyla Sütun Araştırma Merkezi Bürosunda oluşan kitap arşivi genişlemeye devam etmiştir.

Araştırma Merkezine devam eden ziyaretçilerin her geçen gün artması, bu büronun büyütülmesi ve resmi bir yapıya kavuşturulması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Yapılan istişareler sonucu, bir vakıf çatısı altında çalışmalara devam edilmesinin uygun olacağı düşüncesi oluşmuştur.

1975 yılında resmi olarak kurulan Hayra Hizmet Vakfı bünyesinde halka açık, kitap arşivi olarak da Konya'da önemli bir kapasiteye ulaşan bu kütüphane, hem vakfın imkanlarıyla hem de istifade eden öğrenciler, halk ve hayırseverlerin katkılarıyla büyümesine devam etmiştir.

Kütüphaneye yapılan bağışlar dışında vakfın kaynaklarından yeni kitap alınması ve ödeneklerle arşivin desteklenmesi de kütüphanenin büyümesini hızlandırmıştır.

Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesine ilk yıllarda kitaplarını bağışlayan önemli isimler şunlardır:

1- Hasan Hüseyin VAROL (Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı)
2- Adil KÜÇÜK (Eski Konya Milletvekili)
3- Eşref METEOĞLU
4- Mustafa PARLAKTÜRK
5- Mehmet EMİNOĞLU
6- Dr. Ahmet Şeref CERAN
7- Dr. Ali Kemal BELVİRANLI

Kütüphanenin Bölümleri

Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesinin tanınmasında en büyük pay, sahip olduğu 30.000 cildi aşkın temel eserlerden oluşan kitap arşividir. 

1 - Kitap ve Kaynak Eserler Servisi

Araştırma ve inceleme ihtiyacının büyük kısmına bu bölüm cevap vermektedir. Yaklaşık 30.000 eserden oluşan bu bölümdeki eserler kütüphanenin ana bünyesini oluşturmaktadır. Bütün ilim dallarına ve her seviyeye uygun eserlerin yanı sıra özellikle İslâmî ilimlerde (Tefsir, Hadis, Fıkıh, İslam Tarihi, Kelam Felsefe vb.) temel kaynaklar ve araştırma türü eserler önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada kütüphane, her türlü ihtiyaca cevap verebilmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu bölümdeki eserler, kütüphanenin açık olduğu saatlerde ve okuma salonunda istifadeye sunulmaktadır.

2 - Ödünç Kitap Servisi

Temel kitap arşivimizin yanı sıra çeşitli fikri eserlerle birlikte Batı ve Doğu Klasiklerinin de içinde bulunduğu roman ve hikâyelerden oluşan bu bölüm de yaklaşık olarak 5.000 eser bulunmaktadır. Bu bölümün özelliği ise kütüphaneye üye olan herkesin istedikleri eseri 15 gün süre ile ödünç alarak okuyup getirmeleridir. Özellikle lise çağlarındaki gençlerimizin genel kültür ihtiyacının giderilmesine yönelik tasarlanan bu bölüm, her gün yeni eserlerle takviye edilerek güncel hale getirilmektedir.

3 - Süreli Yayın Servisi

Kütüphanenin hizmeti içerisinde yine önemli bir yere sahip olan bu bölüm, çeşitli ilmî ve kültürel içerikli dergilerin geçmiş sayıları ile halen devam eden sayılarını içermektedir.  İstenilen makale veya ilmî bir yazının en kolay şekilde bulunması için gerekli tasnif çalışmaları yapılmış ve araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Halen ilmî ve bilimsel içerikli dergiler maddi imkanlar dahilinde takip edilmektedir.

4 - Bilgisayar Sistemi ve Dijital Arşiv Servisi

Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi Konya'da bilgisayar desteğiyle hizmet veren ilk kütüphane olmuştur. 1985-1986 yıllarında kütüphane arşivi katalog bilgileri olarak bilgisayara yüklenmiştir. Kitapların bu künye bilgileri vakfın internet sitesi  www.hhv.org.tr/kutuphane  üzerinden de araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

Kütüphane okuma salonunda, okuyucuların ve araştırmacıların hizmetine sunulan bilgisayarlar mevcuttur. Bu bilgisayarlarda internet, kütüphanedeki kitapların sorgulamasını yapabilecek yazılımlar ve eski temel eserlerden başlanarak tarama yoluyla arşivlenen dijital kitaplar bulundurulmaktadır.

Bu bölümde, temel eserlerin taramasına devam edilmektedir. Hedeflenen amaç, tüm kütüphane kitaplarının dijital ortamda okuyuculara sunulmasıdır.

5 - Okuma Salonu ve Kapasitesi

250 kişilik bir grubun rahatlıkla çalışmalarını sürdürebileceği okuma salonu, aynı zamanda çeşitli bilimsel toplantıların gerçekleştirilebileceği fiziki yapıya da sahiptir. Kütüphane, Pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde, mesai saatleri dahilinde hizmet vermektedir.

Ayrıca sınavların yoğun olduğu zamanlarda kütüphanenin açık tutulma saatleri daha da uzatılabilmektedir.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanemiz kurulduğu günden itibaren Konyamız'ın ilmî ve kültürel altyapısının gelişmesine verdiği karşılıksız destekle bu konuda önemli bir görev ve hizmeti ifâ etmektedir. Aynı anlayış ve düşünce ile daha nice yıllar hizmet etme gayret ve azmindedir.

Kütüphane Arşivine Erişmek İçin Tıklayınız...

 

Kütüphane

  Kütüphane