MİSYONUMUZ - VİZYONUMUZ

Değerli Kardeşlerimiz,

Hayr yapmak, yapılacak hayr işlerine aracı olmak, ihtiyaç sahiplerini, insanları, toplumu, imanlı yetişecek nesilleri gözetmek ve destek olmak, kültürel, sosyal, maddi ve manevi eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek gayesiyle çıktığımız bu yolun, ilk hareket noktası Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdir.

Cenab-ı Hakk, Bakara Suresi 148. Ayet-i Kerime’de “Siz hayr işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir” buyurmaktadır.

Peygamber Efendimiz(S.A.V.),  "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” (Tirmizî, İlm, 14.) hadisi şerifinde, hayr işlerinde aracı olmayı, hayr yapan ve yapılan arasında hizmet etmenin de hayr yapan kadar ecir aldığını bizlere ifade etmektedir.

Bu düsturlarla çıktığımız bu yolda, hiçbir ayırım gözetmeden, ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, öğrencilere, hastalara, nesillere vs. kısaca kim bir destek ve yardım eline ihtiyaç duymuşsa, ona ulaşmaya, el uzatmaya, derdine derman olmaya, sorunlarına çözüm aramaya hep beraber koşalım istedik, yola çıktık, ilk günden beri de bunu gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz.

İslam ve insan merkezli çıkılan bu yolun meşakkatleri, vebali, sorumluluğu ve mütevaziliğinin farkında olmayı, hiçbir zaman nefsani duygulara kapılmadan Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmayı kendimize gaye edindik.

Hayra Hizmet Vakfı olarak, siyasetten uzak kalmaya, parti, cemaat, grup, mezhep, meşreb, fırka vb. unsurlardan tamamen ayrı durmaya özellikle dikkat ettik ve tüm faaliyetlerimizi de bu şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Gayemiz sadece ve sadece Allah’ın ipine sarılmak, doğru yolda olmak, hizmet etmek, ecir almak ve her iki cihanda da Allah’ın rızasına erişmektir.

Gayret, çalışma, hizmet bizden, muvaffakiyet ise yüce Allah’tandır.