46. Genel Kurulumuz Yapıldı...
01.07.2021 17:09
46. Genel Kurulumuz Yapıldı...

Her yıl Şubat ayı içerisinde yapmak zorunda olduğumuz olağan genel kurulumuz, pandemi sürecindeki tedbirler sebebiyle yapılamamıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre 15 Haziran tarihinden sonra S.T.K. genel kurullarına izin çıkmasıyla, 2020 Yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 2021 yılı seçimlerinin yapıldığı 46. Genel Kurulumuz  26.06.2021 Cumartesi günü, vakıf merkezimizde yapıldı.

61 kişiden oluşan Genel Kurul üyelerimizden 48 kişinin katıldığı Genel Kurulumuzda, 2020 Yılı Faaliyetleri, Gelir-Gider Raporu ve diğer konular ele alındı.

Toplantının Gündem Maddeleri şu sırada icra edildi.

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyetinin Teşekkülü
  3. 2020 Yılı Faaliyet, Denetleme Raporlarının ve Hesap Cetvellerinin Okunması
  4. Raporların Müzakeresi, İbrası
  5. Vakıf Başkanı’nın Konuşması
  6. Vakıf Başkan Seçimi
  7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Seçimi
  8. 2021 Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
  9. Bütçe Fasılları Arasında Aktarma Yapabilmesi İçin Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Divan Heyetine, Ahmet İYİBİLDİREN Başkan, Rahim VARIŞ ve Mustafa EROL ise katip üye olarak seçildiler.

Yapılan konuşmalar, müzakereler sonucunda yapılan seçimlerde,

Vakıf Başkanlığına oybirliğiyle Mustafa VAROL yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, Süleyman DOĞAN, İbrahim ERBAŞ, Bilal DEMİRCİ, Ahmet ÖZKAN, Rahim VARIŞ ve Ahmet Fatih ÖZBOYACI yeniden seçilmiş oldular.

Denetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet ÇABA, İbrahim DOSTER ve Prof.Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN seçildi.

Daha sonra genel istişarelerin yapıldığı Genel Kurulumuz, Kurucu Başkan'ımız Hasan Hüseyin VAROL Hoca'mızın konuşması ve duası ile sona erdi.

Eklenme Tarihi: 01.07.2021 17:09