47. Genel Kurulumuz Yapıldı
14.02.2022 09:20
47. Genel Kurulumuz Yapıldı

Her yıl Şubat ayı içerisinde yapmak zorunda olduğumuz olağan genel kurulumuz, 12.02.2022 Cumartesi günü, vakıf merkezimizde yapıldı. 60 kişiden oluşan Genel Kurul üyelerimizden 47 kişinin katıldığı Genel Kurulumuzda, 2021 Yılı Faaliyetleri, Gelir-Gider Raporu ve diğer konular ele alındı.

Toplantının Gündem Maddeleri şu sırada icra edildi.

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyetinin Teşekkülü
  3. 2021 Yılı Faaliyet, Denetleme Raporlarının ve Hesap Cetvellerinin Okunması
  4. Raporların Müzakeresi, İbrası
  5. Vakıf Başkanı’nın Konuşması
  6. Vakıf Başkan Seçimi
  7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Seçimi
  8. 2022 Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
  9. Bütçe Fasılları Arasında Aktarma Yapabilmesi İçin Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Divan Heyetine, Abdülmuttalip YILDIRIM  Başkan, Bilal DEMİRCİ ve Rahim VARIŞ ise katip üye olarak seçildiler.
Yapılan konuşmalar, müzakereler sonucunda yapılan seçimlerde,
Vakıf Başkanlığına oybirliğiyle Mustafa VAROL yeniden seçildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, Süleyman DOĞAN, İbrahim ERBAŞ, Ahmet ÖZKAN, Bilal DEMİRCİ, Rahim VARIŞ ve Ahmet Fatih ÖZBOYACI yeniden seçilmiş oldular.
Denetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet ÇABA, Prof.Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN ve Hasan Murat GÜÇLÜ seçildi.
Daha sonra genel istişarelerin yapıldığı Genel Kurulumuz, Genel Kurul Üyesi Mehmet ÇABA Hoca'nın yaptığı hatim duası ile  ile sona erdi.

Eklenme Tarihi: 14.02.2022 09:20