48. GENEL KURULUMUZ YAPILDI
20.02.2023 10:20
48. GENEL KURULUMUZ YAPILDI

Her yıl Şubat ayı içerisinde yapmak zorunda olduğumuz olağan genel kurulumuz, 18.02.2023 Cumartesi günü, vakıf merkezimizde yapıldı. 60 kişiden oluşan Genel Kurul üyelerimizden 53 kişinin katıldığı Genel Kurulumuzda, 2022 Yılı Faaliyetleri, Gelir-Gider Raporu ve diğer konular ele alındı.

Toplantının Gündem Maddeleri şu sırada icra edildi.

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyetinin Teşekkülü
  3. 2022 Yılı Faaliyet, Denetleme Raporlarının ve Hesap Cetvellerinin Okunması
  4. Raporların Müzakeresi, İbrası
  5. Vakıf Başkanı’nın Konuşması
  6. Vakıf Başkan Seçimi
  7. Yönetim Kurulu Seçimi
  8. Denetim Kurulu Seçimi
  9. 2023 Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Divan Heyetine, Ziya ERCAN  Başkan, Bilal DEMİRCİ ve Mustafa EROL ise katip üye olarak seçildiler.
Yapılan konuşmalar, müzakereler sonucunda yapılan seçimlerde,
Vakıf Başkanlığına oybirliğiyle Mustafa VAROL yeniden seçildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, Süleyman DOĞAN, İbrahim ERBAŞ, Ahmet ÖZKAN, Bilal DEMİRCİ, Rahim VARIŞ ve Ahmet Fatih ÖZBOYACI yeniden seçilmiş oldular.
Denetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet ÇABA, Prof.Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN ve Hasan Murat GÜÇLÜ yeniden seçildi.
Yeni seçilen üyelerimize başarı temennileriyle 48. Genel Kurulumuz sona erdi.

Eklenme Tarihi: 20.02.2023 10:20