49. GENEL KURULUMUZ YAPILDI...
19.02.2024 09:48
49. GENEL KURULUMUZ YAPILDI...

Her yıl Şubat ayı içerisinde yapmak zorunda olduğumuz olağan genel kurulumuz, 17.02.2024 Cumartesi günü, vakıf merkezimizde yapıldı. 59 kişiden oluşan Genel Kurul üyelerimizden 51 kişinin katıldığı Genel Kurulumuzda, 2023 Yılı Faaliyetleri, Gelir-Gider Raporu ve diğer konular ele alındı.

Toplantının Gündem Maddeleri şu sırada icra edildi.

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyeti’nin Teşekkülü
 3. 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun Okunması, Müzakaresi ve İbrası
 4. 2023 Yılı Gelir-Gider Hesapları ile Bilanço’nun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
 5. 2023 Yılı Denetleme Raporu’nun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
 6. Vakıf Başkanı’nın Konuşması
 7. Vakıf Başkanı Seçimi
 8. Yönetim Kurulu Seçimi
 9. Denetim Kurulu Seçimi
 10. 2024 Yılı Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
 11. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Divan Heyetine, Memiş KÜTÜKÇÜ  Başkan, Mustafa EROL ve Rahim VARIŞ ise katip üye olarak seçildiler.
Yapılan konuşmalar, müzakereler sonucunda yapılan seçimlerde,
Vakıf Başkanlığına oybirliğiyle Mustafa VAROL yeniden seçildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, Süleyman DOĞAN, İbrahim ERBAŞ, Ahmet ÖZKAN, Bilal DEMİRCİ, Rahim VARIŞ ve Ahmet Fatih ÖZBOYACI yeniden seçilmiş oldular.
Denetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet ÇABA, Prof.Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN ve Hasan Murat GÜÇLÜ yeniden seçildi.
Yeni seçilen üyelerimize başarı temennileriyle 49. Genel Kurulumuz sona erdi.

 

 

 

 

 

Eklenme Tarihi: 19.02.2024 09:48